Stilte Forum

https://www.memotrip.nl/kijkaan/stilte
Alles moet kunnen maar meeroken niet meer...
Gepost door : Vola Tiel
Op: 13/10/2013 14:05
Krachtens de dwangvoorstelling van tolerantie ligt er in de huidige tijd namelijk een taboe op het bekritiseren van intolerantie.
Ik bedoel de intolerantie van het "alles moet kunnen"-syndroom, het zichzelf bevredigen als een egocentrisch kind.


Sinds 2e helft 20e eeuw is het onfatsoenlijk om er kritiek op te hebben dat alles moet kunnen. Dit wordt dan uitgelegd als intolerantie, terwijl juist "alles moet kunnen" de echte intolerantie vormt. Dat heeft zich met name ontwikkeld tot een taboe op het bekritiseren van luidsprekerproducten.
Wat uit luidsprekers komt heeft men weten te voorzien van de reputatie "vrijheid blijheid". Dit klinkt VVD-achtig, maar het is veeleer een typisch links beginsel. Wie de ideologie van volksbevrijding afvalt tornt aan iets van zo hoge orde dat zo'n criticus wordt verketterd.
De directe en onmiddellijke handgreep voor deze verkettering is het woord "zeuren". Dit woord geeft aan dat je iemand niet serieus wil nemen ("ga dan wonen in een hutje op de hei").
Wie de samenleving wil verplichten tot "tolerantie voor intolerantie" (alles moet kunnen) schaart zichzelf bij de gedupeerde slachtoffers, bijvoorbeeld als een volledige stad niet toestaat om de hele nacht door een ritmisch onweer te horen uit gettoblasters. Degene die voor dit ritmische onweer geen vergunning kan krijgen beschouwt zichzelf dan als slachtoffer van intolerantie. Niet diegenen die overlast veroorzaken zijn volgens hen daders, maar degenen die daar last van hebben. Want die beantwoorden niet aan het hoge beginsel dat alles moet kunnen. Zo bezien is lawaai de terreur van deze tijd.
Maar om hoeveel mensen gaat het?

Ik denk dat rond een kwart van de bevolking prijs stelt op moderne luidsprekerproducten, dat rond de helft er niet bij stilstaat ("ik hoor het niet", "ik kan me afsluiten") en er ook geen last van heeft om te denken dat die anderen er recht op hebben om zich uit te leven. Het laatste kwart zijn mensen die zogezegd gaan "zeuren". De steeds chaotischer popmuziek zou immers niet de algemene volksmuziek zijn geworden als bijvoorbeeld driekwart van de bevolking zo gevoelig was dat deze werd ervaren als ongewenste intimiteit, akoestisch molest of geluidsverkrachting. Een groot volksdeel kan dit soort luidsprekerproducten klaarblijkelijk behappen.

Degenen die gevoeliger mensen verwijten te "zeuren", plegen geluidsverkrachtingsproblemen zoveel mogelijk te bagatelliseren ("maar 1x per jaar", "kijk eens naar andere vormen van lawaai"), maar in werkelijkheid gaat het niet om sporadische incidenten, maar om een brede maatschappelijke trend, trendy voor de liefhebbers en een plaag voor de gevoeligen. Essentieel is dat hier wel gaat om escalatie.
De escalatie ligt erin dat in de openbare ruimte op steeds meer locaties luidsprekerproducten onontkoombaar zijn. Overbodig op te sommen hoe dit uitwaaiert van wachtkamers tot aanhoren hoe een massa "uit zijn dak gaat" (het hoogste goed van geestelijke rijkdom?) doordat tot kilometers ver, door elke muur heen, hun beatgenot doordreunt. Een hele generatie groeit nu op met stilte-angst en een verslaving aan luidspreker/oordop-cultuur. Rond 20.000 jongeren beschadigen per jaar tegen beter weten in zo blijvend hun gehoororganen.

Wie gevoelig is en deze escalatie om zich heen ervaart kan daar alleen maar bang van worden. Want men behoort tot een minderheid die door de "linkse ideologie" van het "alles moet kunnen" verkettert is als pretbedervers, waarbij dus een groot volksdeel blindelings overneemt dat dit zo hoort, terwijl degene die fanatiek voorstaan dat de geluidsuitwassen "moeten kunnen" zelf ook een minderheid vormen, echter één die activistisch te werk gaat (of zelfs agressief met bedreigingen als gevoeliger groepen ageren tegen bepaalde festivals).

Wie er niet tegen kan probeert volgens algemene normen te argumenteren tegen luidsprekerproducten in openbare ruimtes, voornamelijk door erop te wijzen dat een openbare ruimte neutraal dient te blijven, dat een bepaalde "muziek"-smaak niet dient te worden opgedrongen, dat dit ook niet nodig is omdat ware verslaafden al met oordoppen rondlopen, en dat men er recht op heeft zijn eigen gedachten en gevoelens te kunnen ervaren. Let wel: iemand die gevoelig is kan onder invloed van deze luidsprekerproducten niet meer vrij denken en voelen. Hun tegenstanders die er van genieten zijn veelal te egocentrisch om zich hierin te kunnen of willen verplaatsen, en denken er alleen maar aan dat henzelf de kans ontnomen dreigt te worden om "uit hun bol" te gaan of "eens een keer te kunnen genieten" want je moet volgens hen "leven en laten leven", waarbij ze dan bedoelen: zij moeten kunnen "leven" doordat anderen hen "laten leven".

Ik spreek bewust niet van "muziek"-producten omdat het woord muziek er niet zo goed bij past. In twee gescheiden ruimtes lieten wetenschappers planten luisteren, enerzijds naar de chaos van moderne popmuziek-producten, anderzijds naar klassieke muziek. De popmuziekplanten gingen dood en in de andere ruimte kringelden de planten zich om de speakers.
In de afgelopen eeuwen heeft de mensheid onnoemelijk veel pijn, onderdrukking, vernedering en onvrijheid ondergaan. Waar dit ook is opgezouten, in een tijd van "vrijheid blijheid" komt al deze stress tot expressie in de vorm van uitwassen. De chaotische luidsprekerproducten zijn hiervan zowel de drilboor die de beerput opentrilt als de inhoud van de beerput zelf.
In de popmuziek die thans geëscaleerd is tot een epidemie komt alle rotting naar boven die de afgelopen eeuwen is opgezouten, en daarom zijn de verdedigers hiervan ook asociaal, laten het terrein achter als een vuilnisbelt, lopen zelf gehoorbeschadigingen op en hebben de agressieve houding dat anderen hun proces moeten ondergaan.

De gevoeligen hopen dat het met deze ongezonde situatie hetzelfde gaat als met sigarettenrook: op den duur worden degenen die niet willen "meeroken" er tegen beschermd en is het niet langer de norm altijd en overal ongevraagd je verslaving op te steken of af te draaien.

V. Tiel

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Out of range value for column 'id_b' at row 1